C.Зърнево / KİLİKADI
Bugün   24 Temmuz 2024, Çarşamba
 
                                                    
 
 

Google Arama Çubuğu


Kilikadı Türküsü

Döviz Kurları
                Alış                Satış

Bulgaristan Haberleri


Konsolosluklar
LinklerZiyaretçi İstatistikleri
Aktif Ziyaretçi 2
Bugün 156
Dün 148
Toplam Ziyaretçi 318592

SU KAYNAKLARI

         Bölge yer altı ve yer üstü su kaynakları bakımından zengin değildir. Yerüstü su kaynaklarını akarsu ve göller başlıcalarıdır. Bölgenin en önemli akarsuyu Kuru Çay (Suha Reka ) oluşturmaktadır.

         Kuru Çay, çığırı boyunca çeşitli adlar alan büyüklü küçüklü birçok kollarla beslenir, güçlenir. Bu çayın önemli kollarından biri, Kilikadı’nın kuzeybatısındaki Tekke Korusu (Köste) mevkiindeki Koca Dere’dir. Koca Dere genel olarak güneybatı-kuzeydoğu yönlü bir uzanıma sahiptir. Koca Dere, Tekke Korusu bölgesinden kuzeydoğuya ilerlerken, Kilikadı köyünü Turpçular’dan ayıran Pınarlar çayını (Çuşu çeşmenin lokasyonunun bulunduğu yerden geçmektedir ) alır. Turpçuları da ikiye ayıran Pınarlar Çayı; Koca Dere’nin ve Pınarlar Çayı’nın birleştiği noktada sularını akıtarak Suha Reka’nın önemli kollarını oluşturmaktadır.

         Tuna nehrinin bir kolu olan Kuru Çay 62.481ha alana sahiptir. Atmosferik sularla beslenen akarsuyun rejimi de buna bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Nitekim havzada kurak ve yağışlı dönem olmak üzere iki dönem ayırt edilmektedir. İlkbaharda kabarır; yaz sonlarında yatağında su azalır. Düzensizlik katsayısı yüksek olan bir akarsudur. Yapılan akım ölçümlerinde en yüksek ilkbahar; en düşük olarak da yaz mevsiminin sonu saptanmıştır. Dobruca Platosu’nda yer yer dar ve derin vadiler şekillendiren Kuru Çay, ilkbaharın, sularında biraz artış gözlense de akarsu rejimi düzensizdir. Kuru Çay kolları gibi düzensiz rejimli bir akarsudur. Hidroelektrik potansiyeli açısından da büyük önem arz etmez.

       

         Kuru Çayın ortalama 191m. yüksekliğe sahiptir. Yukarı mecrasında denizden yüksekliği 250m olan vadi tabanı, kuzeye doğru gitgide alçalır ve Tuna nehri önlerinde 80m’ye iner. En yüksek yerini Kilikadı köyünün kuzeybatındaki Tekke Korusu (Köste) lokasyonuyla Koca Dere yer almaktadır.

        

            Dobruca Platosu’nda yağmur-kar rejimli olan Kuru Çay kalker katmanlarını yer yer dar ve derin yararak, ülkenin doğal güzellikleri ve tarihsel kalıntılarının olduğu yörelerden geçer. Kuru çayının geçtiği vadi, çevresiyle birlikte doğal ve kültürel varlıklarıyla koruma altına alınmış 3 Milli Park bulunmaktadır.

 

            Bundan tam 100 yıl önce bu akarsu havzası ormanlarla kaplı olduğu dönemde tüm kollarından beslenmekteydi. Nadir bulunan, tükenme tehlikesi altında ve endemik türlerin zengin popülâsyonlarını barındıran Kilikadı ve çevresi, botanik açısından olağanüstü zengin alanları bünyesinde barındırmaktadır. Bitki çeşitliliği hala olağanüstü zengindir: Kızıl meşe ( Dıb),Kayın ( Buk) ,Karaağaç ( Brestover ),Gürgen ( Gabır ),Kavak ( Topola ),Kızılcık ( Dryan ) Akasya vb. sıralayabiliriz.

 

             Faunada bitki varlığına bağlı olarak hayli çeşitlidir: geyik, tavşan, yaban domuzu gibi çeşitlilik göstermektedir.


FOTO GALERİ


          

            Diğer yerüstü su kaynakları yapay göller oluşturmaktadır. İlçede yapılmış ve yapılması planlanmış, göletler de yer almaktadır;
Tervel, Sırnets1, Sırnets 2, Çestimensko1, Çestimensko2,  Zırnevo1, Zırnevo2

göletleri bunlardan başlıcalarıdır.

       Yer altı suyundan açılan sondaj kuyuları vasıtasıyla en önemli yararlanma yollarından biridir. Birçok evin bahçesinde pınarların inşa edilmiş olması, bu da bize yer altı kaynakları açısından zengin olduğunu göstermektedir. Yeraltı su kaynaklarından içme, kullanma ve zirai sulama suyu olarak yararlanılmaktadır.   

     Tedavi amaçlı yerin altından 500-1000m sondalama yapılarak, Avdullah köyünden içme suyu çıkartılmaktadır.

 

 

GÖLCÜK GÖLÜ

        Koru gölü Kurt Pınar ilçesinin Kilikadı köyündedir. Bazı kaynaklarda adı Koru Gölü, Yeni Mahalle Gölü, Gölcük ya da ‘’ Zırnevo 1 ‘’ olarak geçmektedir.

          Kilikadı köyündeki bu göle Turpçular–Kilikadı-Küçük Ahmet karayolundan ayrılan ikincil bir yolla ulaşılır.Kilikadı çıkışı Kızılcılklı yolu üzerinde olup köyün kuzeyinde bulunduğu çukura uygun kuzey-güney yönünde uzanmaktadır.Deniz seviyesinden yaklaşık 225m. yükseklikte yer alan Koru Gölü’nün yüzölçümü ancak 0.2km2 gelir. Gölün uzunluğu 161m,genişliği 132m,derinliği 2m kadardır. Şekli insan böbreğine benzemektedir.

           Gölün suları tatlıdır. Koru Gölü insanlar tarafından oluşturulmuş antropojen ( yapay set) göldür. Gölü besleyen akarsu olmadığı gibi gideğeni de yoktur. En önemli kaynağı yağışlar oluşturmaktadır. Koru Gölü çevresinde yazları sıcak, kışları genel olarak ılık geçer. Köyün iklimi mutedildir ( Ilıman ).

            Gölün oluşturulmasında litolojik, klimatik ve topografya koşullarının da rolü vardır.

           Koru Gölünün mevsimlik düzey değişiklikleri önemlidir. Gölün derinliği sık sık değişir. İlkbahar mevsiminde maksimum seviyesine ulaşmaktadır. En düşük düzey seviyesine yaz mevsiminde erişmektedir. Yaz mevsiminde neredeyse yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.

          Suları tatlı, bulanık, olan gölün suları biyolojik yaşamı canlıdır. Sazan (Cyprinus Carpio) balığı içinde en çok rastlanılır.

          Yıllardan beri yağmur sularıyla taşınan ve gerekse insanlar tarafından kirlilik giderek tehlikeli boyutlara ulaşmaya başlamıştır.

          Köyün içme suyu dışında balıkçılık, tarım alanlarının sulanması, rekreasyon ve hayvanların içme suyu ihtiyacının karşılanması şeklinde yararlanılmaktadır.

          Kıyıları genellikle çeşitlilikten yoksundur; bozkır özelliği gösteren az eğimli setlerle çevrili yapay set gölüdür. İklimine uygun florayla (bitki varlığı ) çevrelenmesi neticesinde gölün çekiciliğini artıracaktır. Bu özellikler, gölün ve çevresinin bir ekoterapi, rekreasyon alanı olmasını sağlayacaktır.

 

NOT: Gölcük gölü bir yıldır kurumuş olup uzun yıllar yukarıda bahsi geçen özellikleri taşımıştır.