C.Зърнево / KİLİKADI
Bugün   24 Temmuz 2024, Çarşamba
 
                                                    
 
 

Google Arama Çubuğu


Kilikadı Türküsü

Döviz Kurları
                Alış                Satış

Bulgaristan Haberleri


Konsolosluklar
LinklerZiyaretçi İstatistikleri
Aktif Ziyaretçi 1
Bugün 156
Dün 148
Toplam Ziyaretçi 318592

TARİHÇE

         Kurt Pınar ilçesinin incisi olan Kilikadı köyü,ilk bakışta insana oksijen bolluğunu çağrıştırmaktadır.Doğal dokunun fazlaca bozulmadığı yerlerden biri olan Kilikadı ve çevresi Trak, Roma, Bizans, Bulgar Devleti, Osmanlı ve Romanya kültürüne ev sahipliği yapmıştır. İlçede yapılan arkeolojik kazılar neticesinde toplam yedi merkez Trak’lara ait olduğu tespit edilmiştir.Bu merkezlerden biri  Kilikadı köyünün 10,5 km kuzeydoğusundaki Umur Fakıh ve Turpçular köyleri arasında M.Ö.3000 yılına ait fosil insan iskeleti bulunmuştur. Trak, Roma ve Bizans dönemine ait değerli taşlar ve kalıntılar bulunmuştur.

         Kilikadı köyü göçlerle kurulmuş bir köydür. Toplam altı mahalleden ( Orta Mah., Aşağı  Mah., Yeni Mah., Kanı Mah., Karşı  Mah.  ve Yayla  Mah.) oluşmaktadır.Köyün en eski mahallesi yüzyıllar önce  Kanı Mahallesi adı altında kurulmuştur.Aşağı ve Orta Mahallelerinin temelleri 1805-06yıllarının başlarında temelleri atılmıştır.Yayla Mahallesi en yeni mahallelerindendir.Yayla Mahallesi Aşağı Mahallesinin karşısında yaşayan Yayla Beyin adını taşımaktadır.Her mahallesi değişik tarihlerde oluşmuştur.Bu mahallelerin tamamı 1960yıllarının sonuna doğru alınan karar neticesinde birleştirilmesi kararı alınmıştır.Bu birleşme 1971 tarihinde tamamlanmış olup, şimdiki halini almıştır.

          Şimdiki Konya ve Karaman vilayet sınırları içerisinden, 1805-1806 tarihinde Anadolu’dan köklerini sökerek Kilikadı köyüne daimi yerleşim sürmüştür. Bunlar Hacı Muratlar 1805 tarihinde şimdiki Karaman Vilayetinden köklerini sökerek Kilikadı’nın Aşağı Mahallesine yerleşmişlerdir. Hacı Muratlar ailesi Aşağı Mahallesinin kurucularındandır. Bir diğeri ise Deli Ömer ailesi 1806 tarihinde Konya’nın Selçuk ilçesinden yola çıkarak Kilikadı köyünün Orta Mahallesine yerleşmişlerdir. Ayrıca bu aile Orta Mahallesinin kurucularındandır. Bu göçler Anadolu yarımadasından Kilikadı ve çevresine 19 yüzyılların ortalarına kadar gerçekleştikten sonra tersine ivme kazanmıştır.

          Kilikadı köyü, adını Mecidiye Tabya kalesinin (Silistre kalesi) Osmanlı hâkimiyetine geçmesi sonucu almıştır.  Silistre kalesi 1391tarihinde Osmanlı hâkimiyetine geçerek uzun yıllar sancak vazifesi görmüştür. Silistre sancağına dokuz şehir-Anhialo, Mesemvria, Aitos, Karnobat, Rusokastro, Varna, Silistre, Hırsova ve Tuna nehrinin kuzeyinde (günümüzde Ukrayna’ya bağlı ) yer alan Akkerman ve Kilia şehirleri dâhil edilmiştir. Balkanlarda Osmanlı hâkimiyetindeki köy adlarında göçmenler; hidrografya, bitki örtüsü, topoğrafik özellikler, iklim özellikleri, hayvan türleri ve ekonomik faaliyetler gibi fiziki, beşeri ve ekonomik faktörler etkili olmuştur. Beşeri faktörlerden yerleşik hayata geçen, oymak aşiret ve cemaatlerle, önemli şahsiyetlerden almışlardır. Kilikadı adını Kilia şehrinden (günümüzde Ukrayna’ya bağlı) gelen önemli yargı mensubunun gelmesi sonucu almıştır. Kilia ve kadı (Kilia kadı=Kilikadı) kelimelerinin birleşmesi sonucu Kilikadı olmuştur.

          Kilikadı köyü ile ilgili Anıların kuşaktan kuşağa aktarılması ve paylaşılması sonucu 700 yıllık bir geçmişe sahip olduğu tahmin edilmektedir. Kilikadı köyü hakkında bu güne kadar ulaşılmış resmi kayıtlar 16 yüzyılı göstermektedir. Bu kayıtlar Rumeli tahrir defterleri adı altında toplanmıştır. Rumeli tahrir defterleri idari, ekonomik, askeri, dini, yerleşme, sanat ve teşkilat tarihi, coğrafya ile toplumun etnik ve demografik yapısı hakkında bilgiler veren, kısaca sosyal, ekonomik ve kültürel tarihimizi aydınlatan çok önemli kaynaklardır. Rumeli tahrir defterlerine ülkenin her yerindeki her türlü vergi geliri kaynaklarının sıhhatli ve ayrıntılı olarak kaydetmesi ve bunlarda meydana gelebilecek değişiklikleri takip edebilmesi için de sık sık yeni tahrir defterler yaptırılmıştır. 16 yüzyılın ortalarında defter kayıtları olduğu gibi 17 yüzyılın (1673 tarihinde sonlarına ) doğru tahrir defterlerinde Kilikadı köyü hakkında kayıtlar bulunmaktadır. 1673 tarihindeki Rumeli tahrir defterinde Kilikadı köyü hakkında ayrıntılı bir şekilde bilgiler mevcuttur.

          Kilikadı köyünün güneyindeki Beştepe köyü ve güneybatısında Küçük Ahmet, II Beyazıt zamanında kurulmuşlardır. Küçük Ahmet Köyü ismini şahıstan almaktadır. Bölgede yerleşik hayata geçen diğer köyler; Mihalli Ali Paşa, Kara Yusuf, Uzun İbrahim, Uzun Yusuf, Seydi Hoca, Kara Hüseyin ve Hasan Fakih köylerinin çoğu oymak, aşiret ve cemaatlerin ileri gelenleri, savaşçı kimliği öne çıkan fatihler (bir kumandan)veya Türk aşiretlerince hatırı sayılır bir kişinin adı köylere isim oluşturmuştur.

          Beştepe köyüne ise Naldöken yürükleri yerleşmiştir. Bunlar Soma (şimdiki Manisa’nın ilçesi Soma) kazasından gelen Naldöken yürükleri oluşturmaktadır.

          Uzun yıllar Varna kazasına bağlı kaldıktan sonra bu bağlılığı Umur Fakıh ( Jeglartsi) köyüne kaptırmıştır. Silistre kalesinin Osmanlı hâkimiyetine geçmesi sonucu, Dobruca Bölümünde birçok köyünün kurulmasına zemin hazırlamıştır. Bölgedeki birçok köyün ilk nüvelerin XIV - XVI yüzyılları arasında atıldığı tahmin edilmektedir.1877-1878 tarihinde Kilikadı ve çevresi Bulgaristan’ın hâkimiyetine geçmiştir.1913-1918 ve 1919-1940 yılları arasında Romanya’ya bağlanmıştır. Bu yıllar arasında Bulgaristan devlet hududuna yaklaşık 200 metre mesafesiyle Kilikadı sınır köyü olmuştur.1940 tarihinden sonra tekrar Bulgaristan topraklarına dâhil edilerek Kurt Pınar(27.06.1942 tarihinde adı Tervel olup 30.01,1960 tarihinde Bulgaristan meclisinin almış olduğu kararla şehir olarak kabul edilmiştir) ilçesine bağlanmıştır.